• 4,6656

 • 3,9462

 • 4,0129

 • 165,6222

 • aursfUn raport întocmit de Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) arată că, dintre cele șapte bănci comerciale care au oferit credite în franci elvețieni (CHF), niciuna nu a venit, deocamdată, cu oferte reale de împărțire a poverii diferenței de curs cu clienții.

  Există o situație specială, a Volksbank, achiziționată de Banca Transilvania, unde clienții preluați de banca cu sediul la Cluj au primit oferte de conversie cu discount. Și mai există două bănci, Raiffeisen și OTP Bank, care au comunicat public că lucrează la soluții pentru datornicii în franci, dar nu au comunicat detalii echipelor de negociatori.

  Mai jos, integral, raportul AURSF:

  „RAPORT REFERITOR LA DEMERSUL DE NEGOCIERE DE GRUP CU BĂNCILE CARE AU CREDITAT ÎN CHF
  1 iulie 2015

  Mandatul primit de Echipa de Negociere, formată din AURSF și liderii Grupului Clienților cu Credite în CHF, de reprezentare a intereselor a aproximativ 1.500 debitori cu credite în CHF, a ajuns la final.

  Eforturile depuse pentru rezolvarea amiabilă a situației dificile cu care se confruntă clienții băncilor care au acordat credite în CHF și pentru împărțirea poverii între creditori și debitori, nu au dat rezultatele pe care ni le-am dorit. Băncile, cu mici excepții, s-au dovedit inflexibile, și nu au venit în întâmpinarea clienților cu nicio soluție – fie din cele avansate de Echipa de Negociere, fie proprii. Deși am venit cu numeroase propuneri concrete, niciun argument invocat de noi în cadrul discuțiilor și demonstrat cu calcule și simulări nu a fost acceptat de către instituțiile financiare.

  Băncile au demonstrat încă o dată că nu doresc să facă niciun pas către clienții lor – reprezentați de noi sau nu – în afara propriilor pseudo-soluții pe care le-au adoptat imediat după explozia cursului CHF din ianuarie 2015, soluții care în opinia noastră reprezintă doar o tactică de imagine si nicidecum nu sunt de natură a reprezenta o rezolvare pe termen lung în interesul clientului.

  Trebuie să știți că nu ne-a fost deloc ușor nici măcar să le convingem să accepte să se întâlnească cu noi, în ciuda faptului că am prezentat procurile autentice primite din partea consumatorilor. Deși demersul de negociere a debutat pe 17 martie, când am trimis invitațiile la discuții (pentru datele de 2, 3, 6 și 7 aprilie), unele bănci au acceptat să se întâlnească cu noi, doar în urma transmiterii mai multor adrese, emailuri și telefoane și inclusiv a unei reclamații, abia în a doua jumătate a lunii mai (Piraeus Bank, OTP Bank și Bancpost).

  Alte bănci (Banca Românească, Credit Europe Bank), deși s-au întâlnit cu noi cu o întârziere mai mică – la 5 săptămâni de la lansarea invitației, adică finalul lui aprilie – nu au dat ulterior niciun semn că au înțeles să vină în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă debitorii cu credite în CHF, cu toate că noi le-am trimis e-mail-uri și le-am contactat telefonic, atrăgându-le atenția că timpul trece și situația celor cu credite în CHF devine tot mai grea.

  Este de subliniat faptul că niciuna dintre băncile în discuție nu a fost de acord ca întâlnirile să aibă loc la sediul ANPC şi nici ca la întâlnirile de la sediul acestora să fie invitat și un reprezentant al acestei instituţii.

  Deși ne-a adus deservicii majore de imagine în fața celor care ne-au mandatat, am acceptat solicitarea băncilor de a menține discreția, pe tot parcursul negocierilor, asupra datelor și orelor de întâlnire, a punctelor de vedere exprimate, a soluțiilor propuse de ambele părți. Am considerat că, în felul acesta, vom crea premisele identificării în comun a unor variante care să permită îndeplinirea mandatului primit din partea consumatorilor – de reducere semnificativă a ratei lunare a creditului şi că băncile vor avea maturitatea să aprecieze mâna întinsă de consumatori și dorința lor de a găsi o rezolvare ne-litigioasă a problemei. Din păcate, se pare că, în majoritatea cazurilor, băncile ne-au înșelat așteptările.

  În acest moment, situația se prezintă astfel:

  – o singură bancă a returnat consumatorilor comisioane de risc/de administrare percepute în mod abuziv și a făcut o ofertă de discount la soldul creditului (Banca Transilvania, pentru clienții Volksbank). Deși reprezentanții Băncii au precizat în contextul discuțiilor purtate că această ofertă este rezultatul unui efort colectiv, care include și demersurile făcute de clienți și de reprezentanții acestora, apreciem că procesul de negociere nu a influențat în mod direct aspectele concrete ale ofertei financiare. Banca nu a acceptat niciuna dintre propunerile făcute de noi în cursul celor două întâlniri avute la finalul lunii aprilie – nici măcar cele privind oferirea unor dobânzi fixe sau ale unor dobânzi variabile cu o limită asumată de ambele părți în ceea ce privește posibila creștere/scădere a acestora în viitor;

  – o singură bancă (Raiffeisen Bank) ne-a pus la dispoziție simulări individuale de conversie a creditului în lei, care implică o reducere a ratelor consumatorilor pentru toată perioada de existență a creditului, reducere care diferă de la caz la caz. Această ofertă are, însă, la bază „rețeta” stabilită unilateral de bancă înainte de începerea negocierii, nicidecum o repliere pe nevoile consumatorilor sesizate în timpul procesului de negociere.

  Astfel, în loc să propună o soluție cu adevărat adaptată nevoilor clienților, banca a ales să mascheze sub forma ajutorului corectarea propriei politici comerciale astfel încât să intre într-o zonă de normalitate: reducerea marjei fixe de dobândă, care este printre cele mai mari din piață, prin aducerea ei într-o zonă de competitivitate și eliminarea comisionului lunar/anual de administrare. Echipa de Negociere a sesizat băncii aceste aspecte și a înaintat propuneri pertinente, bazate pe cazuistica băncii, pentru o reconfigurare a ofertei, astfel încât să reflecte spiritul negocierii.

  Banca nu a dat, încă, niciun răspuns la solicitarea Echipei de Negociere în ceea ce privește aplicarea soluțiilor propuse de noi pentru a obține o reducere semnificativă a ratei lunare, pentru toți consumatorii reprezentați, în conformitate cu mandatul primit;

  – una dintre bănci ne-a promis că va oferi propuneri și soluții în urma analizării rezultatelor unui proiect-pilot aflat la momentul întâlnirii în plină desfășurare (OTP Bank), dar nu avem în acest moment nicio indicație asupra posibilelor propuneri și soluții avute în vedere de bancă. Întâlnirea la care acestea ar urma să ne fie aduse la cunoștință va avea loc în după-amiaza zilei de 7 iulie;

  – una dintre bănci ne-a comunicat că nu are în vedere oferirea de soluții de restructurare/conversie a creditelor, cu acordarea de facilități pentru consumatori, decât în situația prezentării de documente de venit şi a documentelor ce atestă starea de sănătate sau alte situații speciale, din care să reiasă dificultăți majore în ceea ce privește posibilitatea de plată a ratelor lunare (Credit Europe Bank). În consecință, niciunul dintre consumatorii reprezentați de noi nu a primit vreo ofertă din partea băncii. Mai mult, banca nu a fost de acord să ofere niciun detaliu asupra gradului de îndatorare la care consumatorii devin eligibili pentru soluții de reducere a ratelor din partea băncii, nici asupra altor criterii de acceptare a acestor solicitări. Din abordarea băncii înțelegem că nu își dorește o soluționare generică a problemei creditelor în CHF, ci stingerea „incendiilor” pe măsură ce ele apar, întreținând astfel un raport de dependență, prin forțarea clienților săi să apeleze periodic la bunăvoința ei de a le acorda o restructurare.

  – Banca Românească și Piraeus Bank nu au răspuns până în prezent în niciun fel la repetatele noastre solicitări de a ne comunica concluziile la care au ajuns în urma analizării situației consumatorilor reprezentați de noi, deși am agreat împreună în cadrul discuțiilor o a doua întâlnire de analiză a opțiunilor.

  După numeroase insistențe, Bancpost a răspuns totuși în cursul zilei de astăzi – 01.07.2015 (la ora 16.16) și ne-a comunicat că se concentrează în prezent pe definitivarea unor soluții individuale pentru toți clienții creditați în CHF, inclusiv cei reprezentați de Echipa de Negociere. Nu suntem în măsură să confirmăm acest aspect – nici ca direcție a soluției, nici ca materializare a inițiativei. Demersul pare însă mai mult unul de imagine, având în vedere că răspunsul băncii vine la mai bine de 3 luni de la data când i-a fost adresată invitația și la o zi după finalizarea, cel puțin formală, a procesului de negociere, în contextul în care întâlnirea cu această bancă a avut loc la data de 22.05, iar noi ne-am manifestat toată disponibilitatea de a participa ulterior la orice tip de consultări pe acest subiect.

  În ciuda insistențelor noastre, aceste 3 bănci nu au trimis vreo ofertă pentru consumatorii reprezentați (nici globală, nici individuală). Această atitudine ne demonstrează nu doar că aceste bănci nu au arătat o reală deschidere în legătură cu problemele financiare ale propriilor clienţi ci şi faptul că nu au de gând să adopte de bunăvoie soluţii care presupun împărțirea poverii, continuând să afișeze o poziție de forță în relația cu clienții. Ne îngrijorează tratamentul la care este supus un client obișnuit în încercarea de a discuta cu banca, dacă o echipă de negociere formată din oameni cu cunoștințe financiare și juridice avansate a avut parte de acest tratament.

  Toate întâlnirile avute cu băncile au presupus atât o corespondență premergătoare pentru a le convinge să se întâlnească cu noi, cât și o pregătire asiduă a fiecărei negocieri materializată prin întâlniri, studii concrete de caz, analiza diverselor tipuri de contracte de credit și a acțiunilor cu caracter potențial abuziv, cât și documentarea istorică a evoluției și evenimentelor asociate creditării în CHF. La fiecare bancă am propus soluții concrete, în anumite cazuri acestea fiind însoțite de simulări matematice și mecanisme contractuale, pentru a exemplifica cât mai bine solicitările noastre.

  Ceea ce trebuie subliniat este faptul că băncile nu admit că creditul în CHF a fost și este în continuare un produs toxic, la baza oricăror soluții standard oferite de acestea stând argumente care țin de dificultățile consumatorilor în rambursare (dificultăți temporare ale debitorului la plata ratelor cauzate de factori externi ca de exemplu pierderea serviciului, diminuarea veniturilor familiei, situații speciale personale ca de exemplu boli sau decese în familie, etc). În lipsa recunoașterii și asumării responsabilității pentru oferirea către consumatori și pentru publicitatea agresivă făcută acestui tip de produs, este evident că nu poate fi vorba despre o „împărțire reală a poverii”.

  Cu privire la decizia comercială de a lansa acest produs, băncile au susținut că echipelor lor de specialiști le-a fost imposibil să prevadă evoluția acestei valute. Cu toate acestea, băncile pretind de la consumatori cu cunoștințe economice mult inferioare să își asume consecințele accesării produsului.

  Toate băncile au invocat faptul că au adresat problema creșterii cursului valutar din ianuarie 2015 prin diverse metode – fixarea cursului la nivelul anterior, actualizarea anticipată a dobânzii, prin preluarea valorii negative a indicelui LIBOR CHF, scăderea marjei fixe de dobândă cu o anumită valoare, pentru o perioadă limitată.
  De asemenea, cu excepția BT/VBR, care a returnat comisioanele percepute abuziv prin diminuarea soldului creditului, nicio bancă nu și-a manifestat intenția de a adresa global prejudiciul creat consumatorilor de clauzele abuzive existente în contracte.
  Vă reamintim că în cadrul discuțiilor purtate cu fiecare bancă, Echipa de Negociere a cerut găsirea unei soluții de reducere semnificativă a ratei, prin orice variantă posibilă, dar acordând prioritate conversiei în lei, simultan cu aplicarea unui discount la soldul creditului (așa cum s-a întâmplat în cazul Volksbank/Banca Transilvania).

  Considerăm că aceste întâlniri au demonstrat că băncile au o atitudine de superioritate şi iresponsabilitate faţă de problemele debitorilor, chiar dacă înainte de acest demers au afirmat că vor da dovadă de responsabilitate şi că singura soluţie pentru rezolvarea acestei situaţii este negocierea şi implementarea de soluţii, discutate între bancă şi client. În acest moment, avem certitudinea că băncile nu sunt dispuse să reducă povara debitorilor decât în urma adoptării unei reglementări legislative. De altfel, la începutul procesului de negociere, câteva instituții de credit au refuzat inițial să se întâlnească cu noi, invocând faptul că așteaptă forma finală a unor măsuri legislative aflate la acel moment în dezbatere.

  Dorim să îi asigurăm pe toți membrii AURSF în numele cărora am negociat că rămânem angajați, cu toate puterile noastre și cu toate resursele de care dispunem, în susținerea intereselor lor și că, în măsura în care vreuna dintre bănci va veni către noi cu un răspuns sau cu o soluție care să vizeze reducerea pe termen lung a ratei lunare de plată, îi vom informa în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, le stăm la dispoziție cu orice informație din cursul procesului de negociere care i-ar putea ajuta.

  În plus, în contextul în care majoritatea băncilor au ignorat problemele majore cu care se confruntă consumatorii cu credite în CHF și dramele familiale ale acestora, vom continua să ne luptăm cu toată determinarea pentru a convinge decidenții politici din Guvern și Parlament să adopte o lege a conversiei creditelor din valută în lei care să oblige băncile implicate în creditarea în CHF să își asume o parte a poverii aflate astăzi exclusiv în sarcina debitorilor, precum și partea lor de vină pentru creditarea iresponsabilă din perioada 2006-2008.

  ====================================================
  În data de 9 iulie, vom organiza o conferință de presă la care vom da detalii complete în legătură cu modul de desfășurare al negocierilor și în care vom răspunde tuturor întrebărilor care ne vor fi adresate, atât de jurnaliști, cât și de consumatorii pe care i-am reprezentat în procesul de negociere (pe aceștia din urmă îi rugăm să ne scrie la adresa de email negociere@aursf.ro).”

  Acest articol este proprietatea Pagina de Bănci și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

  Related Posts

  2 Responses to AURSF: Băncile refuză să-și ajute clienții cu credite în CHF

  1. […] din cauza aprecierii masive a monedei elvețiene. Apelul vine în contextul în care negocierile coletive cu reprezentanții băncilor au eșuat, prin refuzul băncilor de a accepta soluții de împărțire echitabilă a poverii, iar pe piață […]

  2. Florin spune:

   CAMATARII !!!

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  Scroll to top